bài thuốc của thiếu lâm tự

Bài thuốc võ của Thiếu Lâm

IMGQ2010052800001

Người tập võ ngâm tay chân trong thuốc sau mỗi buổi tập luyện, thuốc chỉ dùng trong 33 ngày phải thay thuốc mới. Chỉ cần