bí quyết sống lâu của hòa thượng

Giải mã bí mật sống lâu, khỏe của hòa thượng Thiếu Lâm

d1

Khi làm việc nên tập trung làm 40 phút, sau đó dừng 10 phút. Khi bạn nhìn vào màn hình máy tính suốt thời gian