chế độ ăn uống khi luyện võ

Tìm hiểu chế độ ăn uống trong võ thuật

1-18

Hầu hết các võ sĩ nổi tiếng đều có chế độ ăn giãn cách trong ngày, mỗi 4 tiếng cho một bữa ăn. Theo các