côn thiếu lâm

Vũ khí Thiếu Lâm – Côn Nhị Khúc

Nunchaku

Về mặt hình thức, Côn nhị khúc gồm có 6 loại chính. Loại thứ nhất là loại thông dụng nhất, gồm có hai thanh gỗ

Vũ khí Thiếu Lâm – Côn

con1

Vùng đất thượng võ Okinawa Nhật Bản được coi như nguyên ủy của côn nhị khúc, tiểu đoản côn, quải. Côn là một loại gậy