giấc mơ huyền đai

Câu chuyện võ thuật: Giấc mơ huyền đai

karate-ronda-langley

Đó là một trong những dòng chia sẻ, răn tôi sống phải biết vươn lên, tạo cho tôi chính khí, bản lĩnh kiên cường –