luyện công

72 tuyệt kỹ võ công nổi danh của Thiếu Lâm Tự

1324975266.nv10

Cùng xem những bức ảnh về cảnh tập luyện 72 tuyệt kĩ đầy gian khổ của các võ tăng Thiếu Lâm Thiếu lâm được coi