luyện tập thể hình ở nhà

Những bài luyện tập thân trên tự tập

push_up_collage_0-1024x607

Người ta thường nghĩ bài tập này tập vào phần đùi và bụng. Sự thật thì rất ít nhóm cơ không sử dụng trong bài