người đứng đầu thiếu lâm tự không biết võ

Thật sự người đứng đầu Thiếu Lâm Tự không biết võ?

2-11

Tại Trung Quốc, nhiều người đã rất hoài nghi và đặt ra câu hỏi, liệu có phải trụ trì Thích Vĩnh Tín không biết võ