ông trọng

Tần Thủy Hoàng nể phục vị tướng Việt

lyongtrong_5008_副本

Ông Trọng không những bảo vệ biên ải toàn vẹn mà còn tổ chức những đợt phản công, khiến quân Hung Nô sợ hãi đến