phim thiếu lâm tự

Sao “Thiếu Lâm Tự” Thích Tiểu Long

z21

Tiểu Long được truyền nhân Thiếu Lâm Tự đời thứ 30 là Thích Vĩnh Tín dạy cho nhiều bộ võ công truyền thống gồm Thiếu