Staffs

Vũ khí Thiếu Lâm – Côn

con1

Vùng đất thượng võ Okinawa Nhật Bản được coi như nguyên ủy của côn nhị khúc, tiểu đoản côn, quải. Côn là một loại gậy