sức mạnh khí công

Giải mã sức mạnh khí công của võ Thiếu Lâm

83cd8648cd26cafb7e72bcc898a21e5e

Họ có thể phá nát những viên gạch, tấm ván bằng tay không, hoặc dùng đầu của mình làm gãy những thanh gỗ, bẻ cong