triệt quyền đạo

Những suy nghĩ sai lầm của người luyện võ

3

Các bộ phim Trung Hoa thường có những cuốn bí kíp võ công, chỉ cần múa theo sách hoặc ngồi vận nội công sẽ giúp