vũ khí

Vũ khí Thiếu Lâm – Thương

thuog

Trong các loại binh khí thì thương rất khó luyện, người Trung Hoa có câu: “Nguyệt Côn, Niên Đao, Nhất bối tử Thương” tức là